اطلاعیه 11 - تمدید تاریخ برگزاری و ارسال مقاله
1399/08/15

با توجه به مشکل پیش آمده جهت شیوع ویروس کرونا ،تاریخ برگزاری کنفرانس  به مدت 1 ماه تمدید و کنفرانس برگزار خواهد گردید . تاریخ ها به شکل زیر می باشند .

تاریخ برگزاری همایش :

27 آذر ماه 1399

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 

9 آذر ماه 1399

  آخرین مهلت ثبت نام در همایش :

                                    12 آذر ماه 1399